Machinevermeting  HEIDENHAIN

Om hoogprecisie en kwaliteit te bereiken investeren we in het bovenste gamma van precisiemachinefabrikanten (zoals het Zwitserse AGIE, Studer, Schaublin en het Duitse DMG).
In de praktijk zijn toleranties van 2m repetitief te bereiken onder bepaalde voorwaarden. Realisatie van dergelijke nauwkeurigheden wordt onderschat en blijft bij vele bedrijven onbereikbaar in de praktijk.

Om deze maatvastheid ook effectief te realiseren kunnen wij o.a. beroep doen op ons systeem voor machine vermeting. Met behulp van HEIDENHAIN PP 109 de ACCOM software kunnen we de nauwkeurigheid van het machinepark testen en op punt stellen.

Het systeem laat toe statische- en dynamische metingen uit te voeren:

  • Statische metingen, zijn metingen van de positieafwijking ten opzichte van het referentiemeetinstrument en laten diagnose toe van de geometrische nauwkeurigheid van de machine.

  • Dynamische metingen, geven inzicht in welke mate machinebewegingen correct worden uitgevoerd.

HEIDENHAIN PP 109 realiseert machinemetingen tot 0.2m en biedt de mogelijkheid machines te testen en op punt te stellen. Onder meer omkeerspeling kan ontdekt worden en gecompenseerd worden.

Wij kunnen onze apparatuur ook inzetten om bij Uw machine op zoek te gaan naar bijvoorbeeld omkeerspeling en deze te compenseren.


Dynamische meting van een cirkelbeweging (schaal op assen 2m) HEIDENHAIN


Lineaire voorstelling van bovenstaande cirkelbeweging (schaal op y-as 1m) HEIDENHAIN


Meetresulaten HEIDENHAIN

Top


Verbeeken, Disclaimer
Oostkamp, Belgi