Disclaimer  

Volgende mededelingen en voorwaarden zijn van toepassing voor alle bezoekers van deze website. Door de website te bezoeken verklaart u deze voorwaarden onvoorwaardelijk te aanvaarden.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website heeft enkel de bedoeling om algemene en niet-bindende informatie te verstrekken over de firma Verbeeken, en houdt dus geen enkele waarborg of verbintenis in. Zij kan in rechte noch in feite tegen firma Verbeeken aangewend worden. Zij vormt geen advies, noch een aanbod om welk product of dienst dan ook te verkopen of te verhandelen. De verstrekte informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan te allen tijde zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden. Firma Verbeeken garandeert de volledigheid niet, evenmin de nauwkeurigheid. Het risico voor het gebruik van deze website ligt bij de gebruiker. In geen geval zijn de partijen die betrokken waren bij de creatie, de productie of het houden van deze website verantwoordelijk voor enige schade of enige andere verliezen of kosten die zouden kunnen ontstaan ten gevolge van de toegang tot of het gebruik van deze website of ten gevolge van het downloaden van enig materiaal van deze website, daarin ondermeer begrepen de gevolgen van virussen, programmafouten, menselijke gedragingen of de afwezigheid van menselijke gedragingen alsook de gevolgen van computersystemen, telefoonlijnen, hardware, software of enige andere fout of vertraging in computertransmissies of netwerkconnecties.

Intellectuele rechten
De inhoud van de website valt onder het auteursrecht van firma Verbeeken, die zich hier alle rechten voorbehoudt.

Links
De website van firma Verbeeken bevat links naar andere websites. Deze links zijn zuiver informatief. Firma Verbeeken is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of het gebruik dat ervan gemaakt wordt.

Top


Verbeeken, Disclaimer
Oostkamp, Belgium